>
2024-02-20

Kviečiame teikti paraišką apie savo „DigComp“ darbo rezultatus bendram Europos mokymosi rezultatų projektui

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC), bendradarbiaudamas su Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniu direktoratu (DG EMPL), kviečia teikti paraiškas apie mokymosi rezultatus, pagrįstus „DigComp“ kompetencijų sistema.

„DigComp“ (The Digital Competence Framework for Citizens), Europos piliečių skaitmeninių kompetencijų sistema – sistema, skirta suteikti piliečiams bendrą supratimą, kas yra skaitmeninė kompetencija. Daugiau informacijos apie „DigComp“ rasite čia: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en

Siekiant remtis ir apibendrinti padarytus darbus, kviečiame jus, dirbančius šioje srityje, pateikti dokumentus apie mokymosi rezultatus ir/arba susijusias iniciatyvas, kurias sukūrėte remdamiesi „DigComp“ kompetencijų sąranga.

Kvietimą teikti paraiškas rasite čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigComp_Submission_Invitation_2023

Šis kvietimas baigsis 2024 m. vasario 29 d. Geriausius atrinktus pavyzdžius Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras publikuos 2025-aisiais.