>
2024-01-29

Lituanistinį švietimą užsienyje vykdantys asmenys kviečiami dalyvauti kursuose pagal lituanistinio švietimo programas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu organizuoja ir skiria finansavimą intensyviems kursams pagal lituanistinio švietimo programas (toliau – kursai). Kursai yra skirti asmenims, vykdantiems lituanistinį švietimą užsienyje, t. y. mokytojams ar dėstytojams, kurie dirba su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje (toliau – lituanistinio švietimo vykdytojai), ir kurie lietuvių kalbą moka ne žemesniu kaip pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1). 

Parama gali būti skiriama:
•    užsienio šalių piliečiams (išskyrus Rusijos ir Baltarusijos piliečius);
•    užsienio lietuviams.
Kursų metu lituanistinio švietimo vykdytojai turės galimybę pagilinti lietuvių kalbos žinias, tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas bei įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, šiuolaikinį valstybės gyvenimą ir pan. Numatoma kursų trukmė – 15 kalendorinių dienų.

Užsienio lietuvių tikslinė grupė yra apibrėžiama kaip:

  • Išeivija (Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės);
  • Lietuvių kilmės užsieniečiai (užsieniečiai, kurių bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir kurie save pripažįsta lietuviais).

2024 m. vasarą kursus organizuos 4 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos:

Institucija

Kursų datos

Nuoroda į interneto svetainę

Paraiškos priimamos iki

Kontaktinis asmuo

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

2024 m. liepos 12–26 d.

https://lukc.ku.lt/lt/lituanistines-studijos-mokytojams

2024 m. kovo 8 d.

Kristina Blockytė-Naujokė

El. paštas: [email protected]

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

2024 m. liepos 30 d.–rugpjūčio 13 d.

https://www.llti.lt/en/naujienos/1462?fbclid=IwAR2SA86NzHhViTvab-w-3xa6JM0RHcRqCdNk2KHiZ7UVfbJ0Y0FVR0_dsHs

2024 m. vasario 23 d.

Jurga Trimonytė-Bikelienė

El. paštas:[email protected]

VILNIAUS UNIVERSITETAS

2024 m. birželio 16–30 d.

https://www.flf.vu.lt/lsk/kursai-lituanistinio-svietimo-vykdytojams

2024 m. kovo 6 d.

dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė

El. paštas: [email protected]

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

2024 m. liepos 9–23 d.

https://svietimas.vdu.lt/uzsienio-lituanistiniu-mokyklu-mokytojams-intensyvios-studijos-vdu-3/

2024 m. kovo 10 d.

 Vilma Leonavičienė

 El. paštas:[email protected]

 

TINKAMUMO REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

 

  1. Kandidatas turi dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju ar dėstytoju;
  2. Kandidatas turi mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1).

SKIRIAMAS FINANSAVIMAS

  • Tinkamumo reikalavimus atitikusiems kursų lituanistinio švietimo vykdytojams dalyviams skiriama 412,50 EUR stipendija (stipendija skiriama  tik kontaktiniu būdu kursuose lituanistinio švietimo vykdytojams dalyvaujantiems asmenims) ir apmokama kursų kaina.

REIKIAMI PATEIKTI DOKUMENTAI

Kandidatas kvietimo organizatorių sistemoje kartu su paraiška privalo pateikti žemiau nurodytų dokumentų kopijas:  

1. Dokumentą, įrodantį, kad paraiškos teikėjas dirba mokytoju arba dėstytoju lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais;
2. 1 rekomendaciją iš lituanistinio švietimo įstaigos užsienyje;
3. Vieną iš dokumentų, įrodančių lietuvišką asmens kilmę (taikoma tik užsienio lietuviams):

  • Pažymėjimą ar kitą dokumentą, kuris yra išduodamas lietuvių bendruomenės atitinkamoje užsienio šalyje arba kitos kompetentingos valdžios institucijos (ambasados ar kt.);
  • Kompetentingos užsienio institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ar kt.) išduodamą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo ne mažiau kaip 3 paskutinius metus gyvena atitinkamoje užsienio šalyje (taikoma tais atvejais, kai asmuo nėra tos šalies pilietis).

Paraiškas priima kursus organizuojančios mokslo ir studijų institucijos, todėl dėl reikalavimų kandidatams ir reikalingų dokumentų paraiškai pateikti prašome konsultuotis tiesiogiai su nurodytais kontaktiniais asmenimis.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad paraišką galite teikti tik vienai mokslo ir studijų institucijai, kurios kursuose norite dalyvauti.