2024-03-20

Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa „UPinLT“ - pagalba užsienio studentų integracijai į darbo rinką

Pirmą kartą mūsų šalyje pradedama vykdyti Užsienio studentų praktikų Lietuvoje programa „UPinLT“. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtos programos tikslas – gerinti Lietuvos aukštųjų mokyklų užsienio studentų ir absolventų integracijos sąlygas ir padėti talentingiems jaunuoliams sėkmingai įsidarbinti bei tęsti savo karjerą Lietuvoje.

Tyrimai rodo, kad net 84 proc. užsienio studentų nėra nei dirbę, nei atlikę darbo praktikos Lietuvoje. Po studijų baigimo Lietuvoje dirbti lieka vos 7 proc. užsieniečių absolventų. Tokius žemus rodiklius sąlygoja įvairūs ekonominiai ir socialiniai veiksniai, su kuriais susiduria užsieniečiai, ieškodami darbo mūsų šalies įmonėse. Biurokratiniai iššūkiai, skirtingos finansinės studentų galimybės, įvairūs kultūriniai aspektai bei kalbos barjeras – tai yra didžiausi trikdžiai, apsunkinantys praktikos, atitinkančios studijų programą, suradimo galimybes.

„Tikime, kad „UPinLT“ programa žymi prasidėjusį pokytį siekiant gerinti užsieniečių darbo patirtį ir skatinti būsimus specialistus po studijų neišvykti, o kurti savo ateitį Lietuvoje“, – sako Eglė Fišeraitė, „UPinLT“ programą administruojančio Švietimo mainų paramos fondo Nacionalinių švietimo programų skyriaus vadovė. Anot E. Fišeraitės, skirdami stipendijas užsieniečių praktikoms, prisidėsime ne tik prie jų profesinių gebėjimų ir lietuvių kalbos žinių tobulinimo. „UPinLT“ programa bus paskata verslo įmonių atstovams drąsiau priimti talentingus užsienio studentus ir absolventus darbo praktikai, o jai pasibaigus – dalis užsieniečių bus įdarbinti ir sėkmingai tęs savo karjerą Lietuvoje. 

Užsienio studentų ir absolventų praktikas įgyvendins 8 Lietuvos universitetai

„UPinLT“ programos stipendijos bus skirtos Europos Sąjungos valstybių narių bei kitų užsienio valstybių piliečiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Vienos mėnesinės stipendijos dydis – 650 Eur. Užsienio studentų praktikų trukmė bus 2–6 mėn., o absolventų praktikos ir stažuotės galės trukti nuo 4 iki 6 mėn.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva dar 2023 m. spalio mėnesį buvo paskelbtas konkursas dėl Lietuvos aukštojo mokslo institucijų dalyvavymo „UPinLT“ programoje. Atlikus išsamius paraiškų vertinimus, paaiškėjo, kad užsienio studentų ir absolventų praktikų Lietuvoje veiklą įgyvendins šios Lietuvos aukštosios mokyklos:

  1. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas;
  2. Kauno technologijos universitetas;
  3. Lietuvos sporto universitetas;
  4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
  5. Mykolo Romerio universitetas;
  6. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH);
  7. Vilniaus universitetas;
  8. Vytauto Didžiojo universitetas.

Informaciją apie kvotų paskirstymą ir kiekvienai aukštajai mokyklai skiriamą finansavimą rasite čia.

Planuojama, kad iki „UPinLT“ projekto pabaigos 2024 m. rugpjūčio 31 d. ne mažiau kaip 250 užsienio studentų ir absolventų atliks darbo praktikas, tiesiogiai susijusias su jų studijų programa Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Šių užsieniečių studentų stipendijoms finansuoti numatyta beveik 600 000 Eur Europos Sąjungos investicijų programos lėšų.